Bygga om i lägenheten

Välkommen till Brf Ingrid i Malmö


Bygga om i lägenheten


Normalt underhåll, utbyte av tapeter/målning, slipning av golv e.d kräver inte tillstånd av styrelse. Flytt av kök eller badrum eller annat som rör värme, stamledningar eller elinstallationer kräver tillstånd av styrelse samt i vissa fall bygglov från kommunen.

Nedtagning av väggar och/eller kraftiga förändringar av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.


I de fall bygglov krävs skall föreningen godkänna ansökan innan denna skickas till kommunen.


Läs mer i föreningens policy vid renovering och ombyggnation.

Copyright © All Rights Reserved.