Hissen

Välkommen till Brf Ingrid i Malmö


Hissarna


OTIS sköter underhåll och service av hissarna. Vid stopp eller akut fel kan medlemmarna själva kontakta OTIS direkt på deras jourlinje 0200 - 21 21 11 dygnet runt.

Copyright © All Rights Reserved.