Sophantering

Välkommen till Brf Ingrid i Malmö


Sophantering


”Taggen” används för att öppna dörren och ljuset tänds och släcks automatiskt.


Miljöhuset är tillgängligt dygnet runt.


Förpackningar ska vara avsköljda och torra.


Kartonger ska vara tillplattade.


Soporna ska sorteras rätt för annars kommer kärlen inte att tömmas och vi får extra avgifter från VA Syd och Ragn-Sells.


Använd den bruna plasthållaren och papperspåsar till matavfallet. Fler papperspåsar finns att hämta i miljöhuset. Film om sortering av matavfall från VA SYD.


Detta sorterar du i miljöhuset


 • Matavfall
 • Pappersförpackningar/wellpapp
 • Tidningar/kontorspapper
 • Platsförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar; färgat
 • Glasförpackningar; ofärgat
 • Småbatterier
 • Ljuskällor; glödlampor, lågenergilampor etc.
 • Lysrör
 • Elektronik; små hushållsapparater
 • Trädgårdsavfall
 • Restavfall; övrigt hushållsavfall


OBS! Kläder lämnas till klädinsamling, användbara saker till loppmarknad, farligt avfall och grovavfall till Sjölunda eller Bunkeflo återvinningscentraler.


VA Syd behandlar och omvandlar matavfallet till biogas, som är ett miljövänligt drivmedel för bussar och bilar. Samtidigt får man biogödsel som återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.


Varje år kommer vi att få en rapport från Ragn-Sells som redogör för våra insamlade förpackningsvolymer omräknat till miljövinster (antal sparade träd, liter olja osv). 


Copyright © All Rights Reserved.